The Tomi "family" at DSCC 2013. (Photo credits: Kan Kanjanapas)

DSCC 2013 1

(Pictured from left to right. Front row: Bin Yao, Xu Chen, Wenlong Zhang, Masayoshi Tomizuka, Tsu-Chin Tsao, Kan Kanjanapas, Cong Wang. Back row: Soo Jeon, Yizhou Wang, Atsushi Oshima, George T.-C. Chiu, Huei Peng.)